Vård i fokus öppnar sitt första HVB-hem Villa Solås i Borås

Vård i fokus öppnar nu sitt första HVB-hem i Borås. Insatsen vänder sig till

pojkar från 13 år till och med 18 år med psykosocial problematik.

Vård i fokus arbetar utifrån systemteoretisk grund och anknytningsteori

med verktyg såsom ART, Connect, SDQ, och MI. Vi tillämpar även egna unika

metoder som bygger på mångårig erfarenhet och forskning från University of Oxford i England

med goda resultat.

 

Ta del av vårt pressmeddelande! vif-press-meddelande

VBF8149