Synpunkter om Vård i fokus

Alla synpunkter och klagomål är viktiga för oss i vårt arbete med att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet.

Vi lovar att ta dina synpunkter och klagomål på allvar. Vi behandlar alla klagomål i enlighet med våra klagomålsrutiner. Du väljer själv om du vill vara anonym men vi har då ingen möjlighet att återkomma till dig personligen.

Vi återkommer till dig inom 7 dagar från det att vi mottagit dina synpunkter eller klagomål.

Synpunkter

  • Tack för att du återkopplar till oss! Den information du delgivit kommer skickas till VD, Affärsområdeschef samt Kvalitetschef.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.