Skip to content

HVB-hem

HVB-hem i trygga miljöer

Vård i fokus HVB-hem erbjuder ett strukturerat och planerat boende med erfaren behandlingspersonal som är tillgänglig dygnet runt. Vår grundtanke är att utveckla och arbeta med metoder som gör det enklare att främja positiv utveckling för ungdomar och unga vuxna som placeras i olika former av vårdboende.

Här kommer de till en säker, varm och omhändertagande miljö. En trygg miljö med tillgång till flera erfarna och kompetenta vuxna samt andra ungdomar som de kan relatera till.

Vi erbjuder

  • HVB-hem för pojkar 13-19 år
  • En tio veckor lång utredning utförd av en erfaren utredare
  • Placering enligt SoL eller LVU

Vårt arbetssätt

  • Systemteoretisk grund och anknytningsteori
  • Bygger på BBIC-modellen
  • Kontinuerliga utvärderingar
  • Kan kompletteras med ett psykologutlåtande om socialtjänsten önskar detta