Skip to content

Vision och värderingar

Vård i fokus vision är att skapa en positiv och bestående förändring i barn och ungas liv. 

Våra värderingar

Vårt motto är enkelt, vi ska göra det vi lovar. Vi arbetar efter tre ledord Engagemang, Kvalitet och Förtroende och låter dessa spegla hela vår verksamhet. I de uppdrag vi åtar oss och det vi ger de placerade barnen.

Engagemang

Engagemang är ett ledord för oss och skall genomsyra vårt sätt att tänka, handla samt förhållningssätt. Engagemang handlar för oss om:

Energi – Vi arbetar med energi, entusiasm och beslutsamhet.

Kreativitet – Vi jobbar flexibelt för att finna helhetslösningar.

Tålamod – Vår uthållighet är en nyckel för en positiv och bestående utveckling för barnen.

Kvalitet

Vi ställer höga krav på både oss själva och de tjänster vi erbjuder. Med hjälp av kontinuerlig uppföljning, utbildning och dialog kvalitetssäkrar vi verksamheten och kan agera om nya behov uppstår. Vi utvecklar ständigt vårt pedagogiska arbete genom att ta del av, och implementera nya behandlingsmetoder.  Vi har till exempel tagit fram en modell för att mäta resultaten av våra placeringar, där både ungdomar och unga vuxna deltar och utvärderar sin vardag. Då kan vi snabbt upptäcka om det behövs extra stöd eller andra åtgärder.

Kvalitet för oss handlar om att göra det vi beskriver och säger att vi gör.

Kvalité för oss är:

Krav – Vi ställer höga krav på oss själva vad gäller service till vår uppdragsgivare.

Forskning – Vi investerar i forskning och att lära oss av tidigare erfarenheter.

Resultat – Vi utvärderar resultaten kontinuerligt och drar nytta av dessa för att fatta bättre beslut.

Ansvar – Vi tar ansvar för våra handlingar och resultaten vi uppnår.

Behovsstyrt – Vi sätter barnens behov främst.

Säkerhet – Vi kompromissar aldrig med kvalitet och säkerhet för de barn och unga vi har ansvar för.

Förtroende

Vår engagerande personal arbetar aktivt med att kvalitetssäkra verksamheten och skapa långsiktiga, förtroendefulla relationer mellan oss, våra uppdragsgivare och inte minst våra placerade ungdomar och unga vuxna. Vi fokuserar på att framhålla de positiva upplevelserna, relationerna, möjligheterna och de personliga egenskaper som unga människor behöver för att växa upp till hälsosamma, omtänksamma och ansvarsfulla vuxna.

Vi får förtroendet att placera en ungdom av vår uppdragsgivare. Det förtroendet förvaltar vi genom att fortsätta skapa förtroendefulla relationer med alla som är involverade för att placeringen ska bli en grund för en positiv och bestående förändring i ungdomars och unga vuxnas liv.

Ärlighet – Vi är öppna och uppriktiga i allt vi gör.

Delaktighet – Vi delar med oss av kunskap och information till alla inblandade parter.

Respekt – Vi behandlar alla med respekt och integritet.