Skip to content

Våra tjänster

Vård i fokus erbjuder trygga och individuellt anpassade HVB-hem i Västra Götaland för ungdomar och unga vuxna. Våra boenden präglas av en trygg och familjelik hemmiljö.

Vi erbjuder individuellt utformad behandling, omsorg och skydd som vilar på systemteoretisk grund och anknytningsteori.

De placerade får hjälp med att skapa en inre och yttre trygghet för att uppnå självständighet och samhörighet.

Vi använder oss av flertalet evidensbaserade metoder för att uppnå bästa resultat under placeringstiden. Du kan läsa mer om dessa under Key Care Model® och Utvärdering.