Skip to content

Öppenvård

Utifrån Key Care Model® arbetar vi också med hela familjen och nätverket när det gäller:

  • Anknytnings-/samspelsproblematik
  • Föräldraskap/familjeinriktning.

Vård i fokus kan erbjuda:

  • Insatser i hemmet
  • Insatser i familjehem
  • Psykologiska utlåtanden
  • Sociala utredningar
  • Självskattning och bedömningar utifrån KDA
  • Handledning i social färdighetsträning och sokratiska samtal
  • Ett förstärkt KBT