Öppenvård

Vi öppnar snart Öppenvård för individer och familjer

Vård i fokus erbjuder öppenvård för barn och unga och deras familjer samt för vuxna av båda kön. Inriktningen är individer som:

 • Har utsatts för fysiska eller sexuella övergrepp
 • Har utsatts för försummelse eller vanvård
 • Har utsatts för emotionell kränkning/psykiska övergrepp
 • Har utsatts för exploatering
 • Har psykosocial eller neuropsykiatrisk problematik
 • Lider av migrationsrelaterade stressyndrom
 • Har skyddsbehov
 • Hotas av hedersrelaterat våld

 

Utifrån Key Care-modellen arbetar vi också med hela familjen och nätverket när det gäller

 • Anknytnings-/samspelsproblematik
 • Föräldraskap/familjeinriktning.

Vård i fokus kan erbjuda

 • Insatser i hemmet
 • Insatser i familjehem
 • Träningslägenheter
 • Fullständiga psykiatriska utredningar med psykiatriskt utlåtande
 • Psykologiska utlåtanden
 • Specialpedagogiska utredningar
 • Sociala utredningar
 • Självskattning, screening och kliniska bedömningar.
 • Individterapi utifrån KBT, ACT och MBT.
 • Handledning i social färdighetsträning och sokratiska samtal
 • Ett förstärkt KBT