Familjehem i fokus

Genom vårt systerbolag Familjehem i fokus kan vi erbjuda familjehemsvård för barn och unga i åldrarna 0-21 år. Våra familjehem genomgår en omfattande utredning innan de blir godkända att ta emot placering. Vi ger familjehemmen kontinuerlig handledning, vidareutbildning och stöd dygnet runt, 365 dagar om året.

De flesta barn och unga som placeras i familjehem har särskilda behov. För att kunna ge ett bra stöd och utbilda våra familjehemsföräldrar på bästa sätt, delas familjehemsplaceringarna in i sex olika kategorier:

1. Konsulentstödd familjehemsvård jour

2. Konsulentstödd familjehemsvård

3. Konsulentstödd förstärkt och kraftigt förstärkt familjehemsvård

4. Konsulentstödd placering av ensamkommande barn

5. Konsulentstödd förälder- och barnplacering

6. Konsulentstödd utredningsplacering

 

För mer information besök  Familjehem i fokus          

  logo-fif-jpg

 

broschyr-familjehem-i-fokus-pdf