Skip to content

Webbplats villkor

Bestämmelserna och villkoren enligt nedan, inklusive alla lagar och bestämmelser som är relevanta för webbplatsen och Internet gäller för alla användare av webbplatsen. När du skaffar dig tillgång till eller använder denna webbplats accepterar du dessa bestämmelser och villkor.

Vård i fokus AB kan när som helst revidera dessa bestämmelser och villkor.

1. Copyright

Alla varumärken och allt material på den här webbplatsen är upphovsrättsligt skyddade. Copyright ägs av Vård i fokus med ensamrätt. Du får inte distribuera, modifiera, skicka ut, återanvända, vidarebefordra eller använda innehållet på denna webbplats i offentligt eller kommersiellt ändamål utan skriftligt medgivande från Vård i fokus.

2. Begränsat ansvar

Vård i fokus garanterar inte webbplatsens tillgänglighet och noggrannhet. Allt på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag.

Vård i fokus ansvarar under inga omständigheter för direkta, indirekta skador, särskilda skador eller andra följdskador som kan uppstå i samband med tillgång till eller användning av den här webbplatsen.

3. Sekretessvillkor

Personuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress som skickas till oss används enligt Vård i fokus privacy policy. Vård i fokus inhämtar inte någon information som kan identifiera dig som person från denna webbplats om du inte frivilligt har gett Vård i fokus dessa upplysningar. Genom att registrera dig på denna webbplats lämnar du ditt medgivande till att de personuppgifter som lämnas förs in i Vård i fokus register. Inga personuppgifter som registrerats på denna webbplats lämnas utan godkännande ut till någon tredje part.

Du kan när som helst få dina personuppgifter borttagna, antingen delvis eller fullständigt genom att kontakta info@vardifokus.se

Genom att använda webbplatsen, är du medveten om och accepterar Vård i fokus privacy policy.

4. Länkar från och till externa webbplatser

Vård i fokus har inte kontrollerat alla webbplatser som har länkar till denna webbplats och kan således inte hållas ansvariga för innehåll, sekretesspolicy eller funktionalitet på sidor utanför denna webbplats. Ovanstående gäller även webbplatser som kan nås från denna webbplats.

5. Programvara och säkerhetspolitik

Vård i fokus ansvarar inte för om du laddar ner programvara från någon tredje part (t.ex. Adobe Acrobat Reader).

6. Cookies

För närvarande används inga cookies på denna webbplats. För det fall cookies kommer att användas kommer webbplatsen att uppdateras och informera om detta.