Skip to content

Vård i fokus står på egna ben

Vård i Fokus har intill nu varit en del av Familjehem i Fokus, som låg under paraplyorganisationen Key Assets-familjen, där vi brinner för att erbjuda vård och omsorg så att alla barn ska ha möjlighet att växa upp i en trygg och stabil miljö. Som en del i den vision startade Key Assets Vård i Fokus för att erbjuda HVB-hem för pojkar mellan 13-19 år. Det har varit en fantastisk tid tillsammans, men nu är det dags för Vård i Fokus att stå på egna ben.

Peter Engelin och Christian Hallonqvist har nu tagit över verksamheten och brinner för att fortsatt utveckla verksamheten med att erbjuda vård för unga. Familjehem i Fokus kommer fortsatt vara en nära partner och vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete inom vårt gemensamma engagemang för åstadkomma positiv och bestående förändring för barn, familjer och samhälle.